درخواست عضویتچنانچه مایل به همکاری با این کانون در امور بشر دوستانه هستید، لطفاً ابتدا
5 .  شرح وظایف کمیته های تخصصی و عضو در کمیته ها

                   درخواست عضویت 
را مطالعه و در صورت آگاهی و پذیرفتن نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام نمائید.
فرم درخواست عضویت را از اینجا دانلود کرده و آن را به فارسی و لاتین پر نموده و مستقیماً از طریق ایمیل info@bashariyat.de
یا آدرس پستی کانون postfach 52 42  / 30052 Hannover برای مسئول این بخش ارسال نمایید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر